De historie van het Kraanbolwerk

Wonen op een plek waar de historie zijn weg terugvindt

Van defensief bastion om de Zwolse binnenhaven en de kraan te beschermen, naar robuust havengebied waar handel werd gedreven. Dit eiland bij het centrum van Zwolle heeft altijd een bijzondere functie gehad voor het binnenstedelijk gebied. Met de sloop van fabrieksgebouwen, zoals Schaepman Lakfabrieken, en de komst van zo’n 130 woningen krijgt de stad haar eiland terug.

Het industriële verleden is de inspiratiebron voor een nieuwe toekomst

Het Kraanbolwerk is onderdeel van de noordelijke versterking van de stad, de zogenaamde stadskroon die aan het begin van de zeventiende eeuw werd aangelegd. Deze ligging ten noorden van het Zwarte Water geeft het Kraanbolwerk een unieke positie in de binnenstad en zorgde vanouds voor ideale condities om er handel te drijven en industrieën te vestigen.

Na het slechten van de vestingwerken op het Kraanbolwerk is het gebied getransformeerd naar een handelskade voor Zwolle. De kade omvatte een menging van koopmanshuizen en luxe grachtenpanden aan de zijde van de Thorbeckegracht en pakhuizen aan de zijde van de Friese wal. De steegjes en intieme hofjes verbonden beiden kaden. Deze kenmerkende historische sfeer is gebruikt voor de herontwikkeling van deze unieke locatie.

Delen: Ik heb belangstelling